Lokalna digitalna koalicija
Uvod

 

Slovenska digitalna koalicija - digitalna.si je namenjena usklajevanju digitalnega preoblikovanja Slovenije po sprejetih strateških dokumentih Digitalna Slovenija 2020 v sodelovanju z deležniki iz gospodarstva, raziskovalno-razvojnega sektorja, civilne družbe in javnega sektorja.
Slovensko digitalno koalicijo – digitalna.si so predstavniki deležnikov vzpostavili na 11. Vrhu slovenskega gospodarstva, 24. novembra 2016, ki je bil posvečen digitalizaciji gospodarstva.

Namen lokalne digitalne koalicije je pospešiti digitalno preoblikovanje SAŠA regije z aktivno delovanjem deležnikov iz gospodarstva, raziskovalno-razvojnega sektorja, izobraževanja, civilne družbe in javnega sektorja.

Lokalna digitalna koalicija bo delovala predvsem na naslednjih področjih:
Izobraževanje vseh deležnikov na področju digitalizacije
Digitalizacija gospodarstva

Copyright IPAK 2019. All Rights Reserved.